Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Zákazník uzavřením smlouvy, účastí v soutěži, registrací pomocí webového formuláře, stažením eBooku nebo se zakoupením služby od Videozážitek.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zpracovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace zákazníka.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření zpracovatelem archivovány a jsou přístupné pouze zpracovateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Share